Akademik Kadro

Öğr.Gör. Müjgan BEKDAŞ
Öğretim Görevlisi
Dr .Öğretim Üyesi Yılmaz İNCE