Birim Hakkında

Kuruluş

Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde açılmış ilk dil araştırma, uygulama ve eğitim merkezidir 26.09.2019  tarihli ve 30900 sayılı kararın resmi gazetede yayımlanmasıyla resmen kurulmuştur.

Amaç ve Faaliyet Alanları

  • Yabancı dil olarak Türkçe ve diğer dünya dillerinin öğretimini yapmak,
  • Dilbilim, Türkçe ve yabancı dil öğretimi alanlarında kuramsal ve uygulamalı çalışmalar ve projeler yapmak,
  • Dilbilim, Türkçe ve yabancı dil öğretimi alanlarında yapılan kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalardan kitap, dergi, broşür gibi yayınlar yapmak,
  • Merkezin amaç ve faaliyet alanlarına uygun seminer, kurultay, kurs ve benzeri toplantılar düzenlemek ve yapılan toplantılara katılıp gelişmeleri takip etmek,
  • Dilbilim, Türkçe ve yabancı dil öğretimi alanlarında araştırma yapan öğrenci, öğretim elemanı ve gerçek kişilere uygulama alanı sağlamak,
  • Yabancı dil öğretimi yaklaşım ve yöntemlerine yönelik çalışmalar yaparak malzemeler hazırlayıp yurt içinde ve yurt dışında yaygınlaşmalarını sağlamak amacıyla kitap, dergi, broşür, rapor vb. hazırlamak ve yayınlamak,
  • Yurt içi ve yurt dışındaki kurum, kuruluş ve gerçek kişilerle kuruluş amacına uygun danışmanlık hizmeti, hizmet içi eğitim ve bilirkişilik hizmeti vermek,
  • Merkezin amacına uygun lisans programlarından mezun olan aday öğretim elemanlarına eğitim vermek ve uygulama olanağı sunmak; söz konusu alanda aldıkları eğitimleri ve yaptıkları uygulamaları belgelendirmek,
  • Kurum, kuruluş ve gerçek kişilerin istekleri doğrultusunda dil sınavları yapmak ve sınav sonuçlarını belgelendirmek,
  • Bilimsel ve resmi çalışmaları desteklemek, kurum ve kuruluşların isteklerini karşılamak amacıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak.