Misyon ve Vizyon

1.2 MİSYON-VİZYON

Misyon

Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak, yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak; Türkçe öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak; yapılmakta olan çalışmalara destek vermek; bu alanda yapılan çalışmalara öncülük etmektir.

Vizyon 

Yurt içi ve yurt dışında Türkçenin öğretilmesinde çağdaş ve yenilikçi metotlar kullanarak, bu yöntemlerin gelişme ve ilerlemesine katkıda bulunmak; Türkçeyi yabancılara öğretirken bilimsel ve çağdaş gelişmelerin ışığında, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına uygun olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmektir.