Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Merkezimiz Bünyesinde Açılacak Yabanacılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı Hakkında

 

KURS BAŞVURU TARİHLERİMİZ GÜNCELLENMİŞTİR

MTÜ TÖMER Bünyesinde A1-A2-B1-B2-C1 Seviye Yabancılar için ONLİNE Türkçe Kursu Açılacaktır. 

Kayıt Tarihleri: 01-19 Mart 2021

Seviye Tespit Sınavı Tarihi: 20 Mart 2021

Kurs Başlama Tarihi: 22 Mart 2021

Bilgi ve İletişim: gamze.okyay@ozal.edu.tr-mujgan.bekdas@ozal.edu.tr/5059594515-5056560531

Ön Kayıt: https://tomer.ozal.edu.tr/

Kayıt için gerekli evraklar: Nüfus cüzdanı veya pasaport aslı ve fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf, Kayıt başvuru formu, Banka dekontu.

 

ONLINE Turkish course for foreigners will start at level A1-A2-B1-B2-C1 at MTÜ TÖMER.

Registration Dates: 01-19 March 2021

Placement Exam Date: 20 March 2021

Course Start Date: 22 March 2021

Information and Communication: gamze.okyay @ ozal.edu.tr-mujgan.bekdas @ ozal.edu.tr / 5059594515-5056560531

Pre-Registration: https://tomer.ozal.edu.tr/

Documents required for registration: Identity card or passport original and photocopy, 2 passport photos, application form, Bank receipt.

TR