Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Birim Hakkında

Kuruluş

Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde açılmış ilk dil araştırma, uygulama ve eğitim merkezidir. 26.09.2019 tarihli ve 30900 sayılı kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla resmen kurulmuştur.

Amaç ve Faaliyet

Yabancı dil olarak Türkçe ve diğer dünya dillerinin öğretimini yapmak,

Dil bilim, Türkçe ve yabancı dil öğretimi alanlarında kurumsal ve uygulamalı çalışmalar ve projeler yapmak,

Dil bilim, Türkçe ve yabancı dil öğretimi alanlarında yapılan kurumsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalardan kitap, dergi, broşür gibi yayınlar yapmak,

Merkezin amaç ve faaliyet alanlarına uygun seminer, kurultay, kurs ve benzeri toplantılar düzenlemek ve yapılan toplantılara katılıp gelişmeleri takip etmek,

Dil bilim, Türkçe ve yabancı dil öğretimi alanlarında araştırma yapan öğrenci, öğretim elemanı ve gerçek kişilere uygulama alanı sağlamak,

Yabancı dil öğretimi yaklaşım ve yöntemlerine yönelik çalışmalar yaparak malzemeler hazırlayıp yurt içinde ve yurt dışında yaygınlaşmalarını sağlamak amacıyla kitap, dergi, broşür, rapor vb. hazırlamak ve yayımlamak,

Yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluş ve gerçek kişilerle kuruluş amacına uygun danışmanlık hizmeti, hizmet içi eğitim ve bilirkişilik hizmeti vermek,

Merkezin amacına uygun lisans programlarından mezun olan aday öğretim elemanlarına eğitim vermek ve uygulama olanağı sunmak; söz konusu alanda aldıkları eğitimleri ve yaptıkları uygulamaları değerlendirmek,

Kurum, kuruluş ve gerçek kişilerin istekleri doğrultusunda dil sınavları yapmak ve sınav sonuçlarını belgelendirmek,

Bilimsel ve resmi çalışmaları desteklemek, kurum ve kuruluşların isteklerini karşılamak amacıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak.

TR