Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Misyon ve Vizyon

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen 03.05.2021 tarihli ve 2021/10-01 sayılı MTÜ TÖMER;

Misyon

Türkçe öğretmek, Türkçeyi ve Türk kültürünü tanıtmak, yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak; Türkçe öğretim yöntemleri kapsamında araştırma ve uygulamalar yapmak; yapılmakta olan çalışmalara destek vermek, bu alanda yapılan çalışmalara öncülük etmektir.

Vizyon

Yurt içi ve yurt dışında Türkçenin öğretilmesinde çağdaş ve yenilikçi metotlar kullanarak, bu yöntemlerin gelişme ve ilerlemesine katkıda bulunmak; Türkçeyi yabancılara öğretirken bilimsel ve çağdaş gelişmelerin ışığında, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına uygun olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

TR