Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yönetim Kurulu

Öğr. Gör. Müjgan BEKDAŞ
Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Gamze OKYAY
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz İnce
Üye
Öğr. Gör. Tarık İNCE
Üye
TR