Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Sayılarla TÖMER

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTU) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Yükseköğretim Kurumunun 26.09.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan 30900 sayılı kararına istinaden kurulmuş olup Üniversitemizde Türkçe öğrenmek isteyen öğrencilerle ilgilenmek ile birlikte ilgili akademik birimlerle Rektörlük arasındaki koordinasyonu da sağlamaktadır.

Merkezimiz, Üniversitenin Battalgazi yerleşkesinde 4 katlı rektörlük binasının birinci katında bulunan MTÜ TÖMER’e ait sınıflarda öğrencilere hizmet vermektedir. Merkezimizde 1 müdür, 2 müdür yardımcısı ve 4 eğitmen görev yapmaktadır. 2020 yılında Merkezimiz bünyesinde Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı açılmış ve bu programda 10 yabancı uyruklu öğrenci eğitim almaya başlamıştır. Ancak bu süreçte Covid 19 hastalığının ortaya çıkmasından dolayı 9 öğrencimiz çeşitli nedenlerle kursa devam etmemiş ve yalnızca 1 öğrencimiz sertifika bitirme sınavına girmiş ve C1 seviyesinde sertifika almaya hak kazanmıştır. 2021 yılında Merkezimizde İngilizce Konuşma ve Akademik Sunum Becerileri Kursu açılmış ve bu kursta 12 akademik personelimiz eğitim almaya devam etmektedir.

TR