Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Sayılarla TÖMER

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTU) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Yükseköğretim Kurumunun 26.09.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan 30900 sayılı kararına istinaden kurulmuş olup Üniversitemizde Türkçe öğrenmek isteyen öğrencilere Türkçe öğretmek ile birlikte ilgili akademik birimlerle Rektörlük arasındaki koordinasyonu da sağlamaktadır.

Merkezimiz, Üniversitenin Battalgazi yerleşkesinde 4 katlı rektörlük binasının birinci katında bulunan MTÜ TÖMER’e ait sınıflarda öğrencilere hizmet vermektedir. Merkezimizde 1 müdür, 2 müdür yardımcısı ve 5 eğitmen görev yapmaktadır. 2020 yılında merkezimizde Yabancılara Türkçe Öğretimi kursu  açılmış ve bu kursta 10 yabancı uyruklu öğrenci eğitim almıştır. Ancak bu süreçte Covid 19 hastalığının ortaya çıkmasından dolayı 9 öğrencimiz çeşitli nedenlerle kursa devam etmemiş ve yalnızca 1 öğrencimiz sertifika bitirme sınavına girmiş ve C1 seviyesinde sertifika almaya hak kazanmıştır. 2021 yılında Merkezimizde İngilizce Konuşma ve Akademik Sunum Becerileri ve  Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) İngilizce Kursu açılmış ve sırasıyla 12 ve 8 akademik personelimiz eğitim almıştır. 2022 yılında Yabancılara Türkçe Öğretimi kursu  açılmış ve bu kursta 15 yabancı uyruklu öğrenci C1 seviyesinde sertifika almaya hak kazanmıştır. 2019-2022 yılları arasında toplam 16 öğrenciye Türkçe C1 sertifikası verilmiştir. Ayrıca, toplam 20 öğrenciye de katılım belgesi verilmiştir.

 

 

 

TR