Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Kalite Politikası

T.C.

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KALİTE POLİTİKASI

 

Türk dilinin zenginliğinden güç alarak; eğitim, öğretim ve araştırma alanlarında mükemmelliği hedefleyen “Kalite Odaklı” çalışma anlayışını esas almaktayız.

Bu amaca uygun olarak Kalite Politikamız;

Türkçenin öğretim dili olarak gelişmesini ve her alanda doğru kullanılmasını sağlamak,

Öğrencilere dilbilgisi odaklı dil öğretimi değil, iletişimsel odaklı yani dili günlük hayatında aktif olarak kullanabilecek şekilde öğretmek,

Eğitim ve öğretimde çağdaş ve yenilikçi metotlar kullanarak dört temel dil becerisinde farkındalık yaratmak,

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına uygun olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmek,

Öğrenci odaklı yaklaşımı ile hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirerek memnuniyet oranını yükseltmek,

Çalışanlar ve diğer paydaşların memnuniyetini göz önünde bulundurmak,

Akademik ve idari tüm süreçlerde etkililiği, etkinliği ve verimliliği ön plana alarak sürekli iyileştirmeyle sürdürülebilirliği sağlamak,

Tüm faaliyetlerini katılımcı, şeffaf ve hesap verilebilir olarak kamuoyuna açık yürüten, bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamaktır.

TR