Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Birimler

Araştırma Geliştirme Birimi (AR-GE)

Öğr. Gör. Müjgan BEKDAŞ

Öğr. Gör. Nurşen YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi Gamze OKYAY 

Öğr. Gör. Tarık İNCE

Materyal Hazırlama Birimi

Öğr. Gör. Nurşen YILDIRIM

Öğr. Gör. Tarık İNCE

Sınav Uygulama Birimi

Öğr. Gör. Müjgan BEKDAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz İNCE

Öğr. Gör. Nurşen YILDIRIM

Öğr. Gör. Tarık İNCE

Ölçme ve Değerlendirme Birimi

Öğr. Gör. Müjgan BEKDAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz İNCE

Öğr. Gör. Nurşen YILDIRIM

Öğr. Gör. Tarık İNCE

Öğrenci Kayıt Birimi

Öğr. Gör. Nurşen YILDIRIM

Kalite Kontrol Birimi

Öğr. Gör. Müjgan BEKDAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Gamze OKYAY

Öğr. Gör. Nurşen YILDIRIM

Öğr. Gör. Tarık İNCE

Mali İşler Birimi

Dr. Öğr. Üyesi Gamze OKYAY 

Mezunlar Birimi

Dr. Öğr. Üyesi Gamze OKYAY 

 

TR